Szybkoschnący Impregnat dekoracyjny film instruktażowy

Szybkoschnący Impregnat dekoracyjny film instruktażowy

INNE POZYCJE LHOTSKY’EGO

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Oprócz wyżej wymienionej książki Lhotsky opubliko­wał później wiele jeszcze innych pozycji. W Sydney na przykład wydał anonimowo w 1835 r. Illustrations of the Present State und Futurę Prospects of the Colony of New South Wales oraz w tym samym roku New South Wales. Literary, political and commercial Advertiser. Ponadto w 1833 r. wydawał przez czas krótki „The New South 378 Wales Magazine”. Na podstawie materiałów australijskich ogłosił następnie w Londynie Some remarks on a short vocdbulary of the Natives of Van Diemen Land and also of the Menero Downs in Australia („Royal Geographical Society of London Journal”, 1839, t. 9, s. 157—162) oraz kilka artykułów przyrodniczych, głównie w czasopiśmie „Linnean Society of London”.Po powrocie z wyprawy w Alpy Australijskie Lhotsky ponownie złożył podanie o przyjęcie go do służby rządo­wej. 

by admin | tags : | 0

TRWAŁE MIEJSCE W HISTORII AUSTRALII

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Artykuł, o którym wyżej mowa, przyjęty następnie bezkrytycznie przez L. Wigmore w książce Struggle for the Snowy (Melbourne 1968), spowodował dwie interwen­cje specjalistów australijskich. Wspomnianego na stro­nie głównego geodety Snowy Mountains Hydro-Elec- tric Scheme Authority pułkownika Clewsa i profesora Monash University Normana Wakefielda. Obydwaj doko­nali drobiazgowej analizy szkicu i tekstu Lhotsky ego i porównali go z topografią terenu na miejscu. Pierwszy doszedł do wniosku, że Lhotsky wszedł raczej na szczyt Rams Head, drugi twierdzi, że szczyt „William IV” jest identyczny z górą Drift Hill.W książce Lhotsky’ego znajdują się natomiast dwa sformułowania, które zapewniają mu bezsporne i trwałe miejsce w historii Australii. Pierwsze, to użycie po raz pierwszy w druku dla okolicy, gdzie obecnie znajduje się Canberra nazwy tubylczej, od której stolica australijska wzięła miano. Drugie, to przepowiednia, że na tym miejscu stanie kiedyś piękne miasto.

by admin | tags : | 0

W WYMIENIONYM SZKICU

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

W tym celu dokonują nawet adaptacji szkicu odręcznego drogi Lhotsky’ego i linię tej drogi, po śmierci autora szkicu i mimo licznych w tej okolicy innych wysokich szczytów, doprowadzają wprost na Górę Kościuszki. Pomijają przy tym rzecz najważniejszą: słowa samego Lhotsky’ego. W pracy swej mówi on, że wszedł na najwyższy szczyt nie osiągnięty dotąd przez jakiegokolwiek podróżnika w Australii, a nie na najwyższy szczyt Austra­lii, co nie oznacza tego samego. Na wspomnianym szkicu sytuacyjnym Lhotsky notuje ponadto poza tym wyraźnie: „Mt. Brougham wyższa niż Mt. William IV”. Wynikałoby więc z tego, że raczej Mt. Brougham mogłaby pretendo­wać do identyczności z dzisiejszą Górą Kościuszki, jeżeli w ogóle cały szkic sytuacyjny jest wiarogodny, gdyż ist­nieją co do tego poważne wątpliwości. 

by admin | tags : | 0

ZAMIAR OPUBLIKOWANIA PRACY

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Za­miarem jego było opublikowanie tej pracy w objętości ok. 20 zeszytów, zdołał ją jednak wydać w Sydney w 1835 r. tylko w objętości zeszytu  i w tej nie ukończo­nej formie pozostała. Niedawno odnaleziono w British Museum pozostałą część rękopiśmienną tej pracy, w któ­rej Lhotsky mówi między innymi, że wszedł na najwyższy osiągnięty dotąd przez kogokolwiek w Australii szczyt, który nazwał Mt. William IV. Wysokość jego określa na 5—7 tys. stóp.Na tej podstawie dwaj autorzy australijscy, D. N. Jeans i W. G. R. Gilfillan , jak się zdaje nie bez podobnych motywów, które cechowały dwie  publikacje, starają się udowodnić, że owa góra „William the Fourth” jest identyczna z Górą Kościuszki, a zatem pierwszym podróżnikiem, który wszedł na tę górę jest nie Strzelecki, a Lhotsky i najwyższa góra Australii powinna nazywać się „Mount William the Fourth”, a nie „Kościuszko”.

by admin | tags : | 0

JAN LHOTSKY

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

W Australii podawał się zapewne za Polaka lub Czecha, gdyż tak go najczęściej określają w tamtejszych publikacjach. W jednej z książek wyda­nych w Londynie nazywa siebie jednakże „niemieckim metafizykiem”. Również i jego nazwiska nie można żadną miarą nazwać nazwiskiem polskim. Poszukiwania w źródłach polskich jakichkolwiek danych mogących rzu­cić światło na związki Lhotsky’ego ze społeczeństwem i kulturą polską jak dotąd zawiodły. Jedynym pod tym względem śladem są jego ogłoszenia w sprawozdaniach Literackiego Towarzystwa Przyjaciół Polski w Londynie, gdzie jest następujący zapisek: „Tłumacz francuskiego, włoskiego, niemieckiego, polskiego etc. John Lotsky”. Umieszczenie takiego ogłoszenia, nawet pod nieco zmie­nionym nazwiskiem, nie wydaje się wszakże jednoznaczne z określeniem jego narodowości, tym bardziej że do tego towarzystwa należało wielu cudzoziemców, jak między innymi Karol Dickens.

by admin | tags : | 0

DWIE POPULARNE KSIĄŻKI OPARTE NA WŁASNYCH PODRÓŻACH

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Wypada tutaj sprostować, że dwie w swoim czasie popularne książki literata i publicysty polskiego, zamiesz­kałego we Francji Mikołaja Ambrożego Kubalskiego (1794—1873), pt. Voyages dans VOcean Pacifiąue (Sud-Est) et description des iles principales (Tours 1854) oraz Voya- ges et decouvertes en Oceanie, depuis 1791 jusqu’a nos jours (Tours 1852), nie są pracami oryginalnymi autora opartymi na jego własnych podróżach, lecz zwykłą kompi ­lacją z innych książek. Pierwsza oparta jest w znacznej mierze na pamiętnikach Beniowskiego, druga na opisach podróży G. Vancouvera, A. dEntrecasteaux, P. Dillona i in. Przechodząc do badań na stałym kontynencie Austra­lii, do najbardziej głośnych podróżników tego okresu na­leży kontrowersyjna co do narodowości i wagi dorobku naukowego postać Jana Lhotsky’ego (ur. we Lwowie ok. 1795, zm. ok. 1861).

by admin | tags : | 0