Miejsca

PODRÓŻ STRZELECKIEGO Z BUENOS AIRES

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Z Buenos Aires Strzelecki udał się na północo-zachód przez Córdobę do ośrodków górniczych w prowincji La Rioja, a następnie stamtąd zawrócił na południo-zachód do ośrodków górniczych w prowincji San Juan. Z kolei przez Mendozę i przełęcz Uspallata (inaczej Cumbre) w Andach, przeszedł do Chile. Podobnie jak w poprzednio zwiedzanych krajach, tak i w Argentynie, przeprowadził zarówno badania ośrodków górniczych, jak i agroche­miczne, a także etnograficzne wśród miejscowych Indian. W Andach dokonywał wielu obserwacji meteorologicznych i klimatologicznych, wykorzystanych później częściowo dla celów porównawczych w jego dziele o Australii. 

by admin | tags : | 0

PO PRZYBYCIU DO CHILE

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Po przybyciu do Santiago, stolicy Chile, Strzelecki roz­począł z kolei badania tego kraju. Przede wszystkim udał się na północ, do prowincji Coąuimbo i Atacama, interesu­jących go, jak zwykle w jego podróżach, ze względu na ich bogate złoża kruszcowe. Ze wzmianek w jego dziele można wnioskować, że na pustyni Atacama przeprowadzał obserwacje meteorologiczne. Z Coąuimbo, zapewne drogą morską udał się, jak pisze w wymienionym liście „…na południe od Concepción”, a więc do kraju niepodległych Indian, Araukanii, którą później tak szczegółowo opisał Domeyko. Strzelecki zresztą nie tylko tutaj wyprzedził Domeykę. Analiza ich trasy wykazuje, że wszędzie sławny filareta wędrował jak gdyby śladami Strzeleckiego, po­cząwszy od lądowania w Rio de Janeiro, przecięcia kon­tynentu na zachód poprzez Argentynę, pokonania prze­łęczy Uspallata aż do przybycia do Santiago w Chile i wędrówek po tym ostatnim kraju.

by admin | tags : | 0

GÓRNICZA PÓŁNOC I ROLNICZE POŁUDNIE

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Oprócz wymienionych wyżej miejscowości Strzelecki wspomina jeszcze o przeprowadzanych przez siebie bada­niach agrochemicznych na hacjendzie Huaychun, w oko­licy słynnych w historii Chile miejscowości Chacabuco i Maipu, wreszcie o swej bytności w Antakola (niewątpli­wie Andacollo), znanym z kopalni złota i miedzi ośrodku górniczym w Andach. Po wyprawach na górniczą północ i rolnicze południe republiki Chile Strzelecki udał się do Valparaiso, skąd zaproszony przez kapitana statku „Cleopatra” G. Greya wyruszył z nim na dziesięciomiesięczny rejs wzdłuż za­chodniego wybrzeża Ameryki Południowej, a częściowo i Północnej. W czasie tego rejsu podróżnik odwiedził wiele portów tego wybrzeża i miast w pobliżu nich położonych, jak Callao i Limę w Peru, Guayaąuil w Ekwadorze, Puntarenas w Kostaryce, San Salvador w Salwadorze, wresz­cie już w Ameryce Północnej Acapulco, San Blas, Mazatlan i Guaymas w Meksyku.

by admin | tags : | 0

REZULTATY NAUKOWE PODRÓŻY

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Rezultaty naukowe tej podróży znajdowały się niewąt­pliwie w notatkach, o których Strzelecki mówił na wymie­nionym wyżej posiedzeniu Royal Geographical Society a które po jego śmierci zostały przez wykonawcę testamentu spalone. O wiele pomyślniejszy los spotkał prace następnego podróżnika polskiego po Chile, absolwenta uniwersytetu w Wilnie i filarety, Ignacego Domeyki (31 VII 1802—23 I 1889) , który zresztą całe niemal twórcze życie poświęcił temu krajowi.Po upadku powstania 1831 r., w którym wziął udział, Domeyko znalazł się wraz z Mickiewiczem w Paryżu, gdzie w 1837 r. ukończył wyższą -Szkołę Górniczą, dziś zwaną Ecole Nationale Superieure des Mines. Był to już trzeci fakultet w jego życiu.

by admin | tags : | 0

W CZASIE STUDIÓW W PARYŻU

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

W czasie studiów w Paryżu Domeyko zadzierzgnął węzły przyjaźni z głośnymi póź­niej uczonymi, jak L. Agassiz (1807—73) i C. Gay (18 III 1800—29 XI 1872), słuchał wykładów sławnego astronoma Dominiąue F. Arago (1786—1853), geologa J. B. A. Elie de Beaumonta (1798—1874), z którego inicjatywy wstąpił  do Szkoły Górniczej, chemika i fizyka L. J. Gay-Lussaca (1830—1850), geologa i mineraloga P. A. Dufrćnoya, dyrek­tora Szkoły Górniczej. Stosunek Domeyki do nauki był tego rodzaju, że wszyscy ci profesorowie po ukończeniu przezeń Szkoły Górniczej gorąco go później popierali i wielu z nich stało się jego przyjaciółmi.

by admin | tags : | 0

PODRÓŻE DOMEYKO

| Filed under Polscy podróżnicy i odkrywcy

Pod koniec 1837 r. Domeyko otrzymał za pośrednic­twem profesora Dufrćnoya propozycję wyjazdu do Chi­le, w celu zorganizowania tam i objęcia wykładów che­mii i mineralogii w mieście La Serena prowincji Coąuimbo.Odżyłem!” — pisze Domeyko — „odżył we mnie mój od dzieciństwa zapał do dalekich wojażów. Nie długo myśląc odpisałem, że zgadzam się”.Warunki proponowane Domeyce były również bardzo  korzystne. Gdy na zajmowanym początkowo w Alzacji stanowisku pobory jego wynosiły 1200 franków rocznie, to w Chile oferowano mu za ten sam okres 6000 franków. Domeyko wyjechał z Paryża do Boulogne, a stąd przez kanał La Manche, Dover i Londyn, przez całą południową Anglię udał się do Falmouth w Kornwalii, gdzie 9 lutego wsiadł na pokład brygu „Spey”

by admin | tags : | 0