Kategoria: Polscy podróżnicy i odkrywcy

PODRÓŻ STRZELECKIEGO Z BUENOS AIRES

Z Buenos Aires Strzelecki udał się na północo-zachód przez Córdobę do ośrodków górniczych w prowincji La Rioja, a następnie stamtąd zawrócił na południo-zachód do ośrodków górniczych w prowincji San Juan. Z kolei przez Mendozę i przełęcz Uspallata (inaczej Cumbre) w

PO PRZYBYCIU DO CHILE

Po przybyciu do Santiago, stolicy Chile, Strzelecki roz­począł z kolei badania tego kraju. Przede wszystkim udał się na północ, do prowincji Coąuimbo i Atacama, interesu­jących go, jak zwykle w jego podróżach, ze względu na ich bogate złoża kruszcowe. Ze wzmianek

GÓRNICZA PÓŁNOC I ROLNICZE POŁUDNIE

Oprócz wymienionych wyżej miejscowości Strzelecki wspomina jeszcze o przeprowadzanych przez siebie bada­niach agrochemicznych na hacjendzie Huaychun, w oko­licy słynnych w historii Chile miejscowości Chacabuco i Maipu, wreszcie o swej bytności w Antakola (niewątpli­wie Andacollo), znanym z kopalni złota i miedzi

REZULTATY NAUKOWE PODRÓŻY

Rezultaty naukowe tej podróży znajdowały się niewąt­pliwie w notatkach, o których Strzelecki mówił na wymie­nionym wyżej posiedzeniu Royal Geographical Society a które po jego śmierci zostały przez wykonawcę testamentu spalone. O wiele pomyślniejszy los spotkał prace następnego podróżnika polskiego po Chile,

W CZASIE STUDIÓW W PARYŻU

W czasie studiów w Paryżu Domeyko zadzierzgnął węzły przyjaźni z głośnymi póź­niej uczonymi, jak L. Agassiz (1807—73) i C. Gay (18 III 1800—29 XI 1872), słuchał wykładów sławnego astronoma Dominiąue F. Arago (1786—1853), geologa J. B. A. Elie de Beaumonta

PODRÓŻE DOMEYKO

Pod koniec 1837 r. Domeyko otrzymał za pośrednic­twem profesora Dufrćnoya propozycję wyjazdu do Chi­le, w celu zorganizowania tam i objęcia wykładów che­mii i mineralogii w mieście La Serena prowincji Coąuimbo.„Odżyłem!” — pisze Domeyko — „odżył we mnie mój od dzieciństwa zapał

POBYT W RIO DE JANEIRO

7 kwietnia, po blisko dwumiesięcznej podróży, w czasie której Domeyko zatrzymywał się na Maderze, Wyspach Kanaryjskich i w Bahii, statek wpłynął do portu w Rio de Janeiro. Po czterech dniach pobytu w tym mieście, podróżnik przesiadł się 10 IV na

MEDUZA U PODNÓŻA ANDÓW

Wyraża się również krytycznie, choć nie tak ostro jak ten ostatni, o dyktatorze argentyńskim J. M. Rosasie. 29 kwietnia tegoż roku wyruszył Domeyko z Buenos Aires konno na zachód, na przełaj przez pampę Argentyny aż do Mendozy u podnóża Andów. Ta

SPECJALNE GEOLOGICZNE WYPRAWY BADAWCZE

3 czerwca 1838 r. przybył, jak pisze „do Coąuimbo” i po trzech miesiącach, niezbędnych dla nauczenia się języka hiszpańskiego, zainaugurował w miejscowym kole­gium wykłady fizyki, chemii i mineralogii, które prowa­dził do listopada 1846 r. W tym czasie, podczas wakacji i

DWA POEMATY

Los tego dzielnego narodu, broniącego z powodzeniem swej niepodległości przed Inkami, a później przez trzysta kilka­dziesiąt lat przed Hiszpanami, zainteresował go żywo, przede wszystkim ze względów humanitarnych. Właśnie wtedy w Chile, które pragnęło zająć żyzne tereny Arauka­nów pod kolonizację, walczyły

DROGA MORSKA

23 grudnia 1844 r. wyruszył Domeyko drogą morską z portu Coąuimbo na południe do Concepción, gdzie wylądował i zatrzymał się kilka dni w celu zakupienia po­trzebnych dla wymiany z Indianami przedmiotów.7 stycznia 1845 r. przeprawił się przez rzekę Bio-Bio i wkroczył

PLON WYPRAWY DOMEYKI

Mówi o nim, że „nosi on w sobie wyryte pewne prawodawstwo moralne”, że „podróżny… nie weźmie go bynajmniej ani za dzikiego, ani za barbarzyńcę, raczej mu przyjdzie na myśl jego wyższość nad wielu ludami chrześcijańskiego świata”. Plonem tej podróży było wydanie